Anläggningar

KKF har två anläggningar, basen på Kanikenäset i Karlstad och uthamnen Torsholmen ost om Rävön.