Föreningen

Karlstads Kappseglingsförening, bildades 1905, och är en av Karlstads äldsta idrottsföreningar. Vi bedriver utbildning, träning och arrangerar tävlingar. Vi arbetar för att skapa ett ökat intresse för segling hos både barn, ungdomar och vuxna.

Historik

Karlstads Kappseglingsförening bildades 1905 och är Karlstads tredje äldsta idrottsförening. När föreningen bildades använde medlemmarna segelkanoter och paddelkanoter. Idag använder vi i huvudsak Optimistjollar, E-jollar, Laser, Finnjollar och C55or. Föreningen delades på 30-talet då paddelkanotisterna organiserade sig i en egen förening och bildade Karlstads Paddlarklubb. På så vis blev endast de seglande medlemmarna kvar i Karlstads kanotförening. På 80-talet la vi till ordet jolleseglarna i namnet så att det inte skulle bli några missförstånd. Nu heter föreningen Karlstads Kappseglingsförening för att ytterligare komma ifrån missförståndet med ordet kanot och kunna behålla den välkända förkortningen – KKF. Vi bedriver en omfattande ungdomsverksamhet och lever upp till Svenska Seglarförbundets kriterier för den Ungdomsvänliga klubben. En Ungdomsvänlig klubb har ungdomarna i fokus och om man tittar i ett historiskt perspektiv, så har vi egentligen alltid haft det. Och det är vi stolta och glada över. Vill du läsa mer om vår historia kan du köpa vår jubileumsbok ”100 år på Vänervåg” som utkom i samband med 100-årsjubileet år 2005. Hör av dig till styrelsen i så fall. Historiska dokument om KKF inklusive texten till KKF visan finns här.

Vår verksamhetsidé

Föreningen ska göra jollesegling lättillgänglig och säker för medlemmarna genom att tillhandahålla bra ledare, utrustning och väl fungerande organisation.

Vår värdegrund

Föreningen är till för alla oavsett kön, nationalitet, ålder eller religiös uppfattning. Föreningen ska drivas i ickekommersiellt syfte och under antagandet att medlemmarna, var och en efter sin förmåga, deltar i föreningsarbetet. Medlemmarna ska visa varandra respekt. Hjälpsamhet är en självklarhet. Ekonomin ska vara i balans och medlemmarna ska ha en god insyn i hur föreningens medel används. All segling ska vara säker. Detta uppnår vi genom drogfrihet, tydliga regler, god utbildning av ledare och bra utrustning.