Nyckel

Nyckel till föreningslokalen

Nyckel till föreningslokalen kan alla medlemmar ansöka om hos nyckelansvarig. Vid avslutat medlemsskap ska nyckeln lämnas tillbaka till nyckelansvarig.

Det finns två typer av nycklar. B-nyckeln är den vanligaste som ger tillgång till föreningslokalen på Kanikenäset, Torsholmsstugan och Torsholmsfärjan. A-nyckeln ger förutom detta även tillgång till kontoret  på Kanikenäset samt den nedre delen av nyckelskåpet. En A-nyckel delas bara ut om det finns särskilda skäl till detta.

Kostnad: 100 kr

Vid frågor och ansökan om nyckel – kontakta någon av våra nyckelansvariga:

  • Ulf Malmberg: ulfmalmberg52@gmail.com, 0701476388
  • Tonny Nyrén: nyrent@hotmail.com, 0703457617
  • Åke Jansson: ake.jansson@bredband.net, 0706579598

Nyckelbricka till bommen

Bommen
Bakgrund

KSS har ansvar för bommen och administrerar och underhåller systemet. KSS har krav på att alla taggar ska ha namn registrerat i deras system. Ansökningsförfarandet för KKFs medlemmar administreras av vår nyckelansvarig.

Bommen har två primära syften, det ena är för att skydda egendom som finns inom området genom att minska tillgängligheten under de tider där det är få medlemmar på området. Det andra syftet är en ordningsfråga, utan bommen skulle obehörig parkering ske på området vilket skulle hindra verksamheten.

Under KKFs aktiviteter kommer bommen att vara öppen, både före och efter aktiviteten. Så man behöver inte ha en tagg för delta i KKFs arrangerade verksamheter.

Ansökningsförfarande

Anmäl ditt intresse för bomtagg under Anmälan.

Vid frågor – kontakta någon av våra nyckelansvariga:

  • Ulf Malmberg: ulfmalmberg52@gmail.com, 0701476388
  • Tonny Nyrén: nyrent@hotmail.com, 0703457617
  • Åke Jansson: ake.jansson@bredband.net, 0706579598