Nyckel och bomtagg

Nyckel till föreningslokalen

Nyckel till föreningslokalen kan alla medlemmar ansöka om hos nyckelansvarig. Vid avslutat medlemsskap ska nyckeln lämnas tillbaka till nyckelansvarig.

Det finns två typer av nycklar. B-nyckeln är den vanligaste som ger tillgång till föreningslokalen på Kanikenäset, Torsholmsstugan och Torsholmsfärjan. A-nyckeln ger förutom detta även tillgång till kontoret  på Kanikenäset samt den nedre delen av nyckelskåpet. En A-nyckel delas bara ut om det finns särskilda skäl till detta.

Kostnad: 100 kr

Vid frågor och ansökan om nyckel – kontakta någon av våra nyckelansvariga:

  • Ulf Malmberg: ulfmalmberg52@gmail.com, 0701476388
  • Tonny Nyrén: nyrent@hotmail.com, 0703457617
  • Åke Jansson: akejansson06@gmail.com, 0706579598

Nyckelbricka till bommen

Bommen
Bakgrund

Bommen har två primära syften, det ena är för att skydda egendom som finns inom området genom att minska tillgängligheten under de tider där det är få medlemmar på området. Det andra syftet är en ordningsfråga, utan bommen skulle obehörig parkering ske på området vilket skulle hindra verksamheten.

Hantering av bom och bomtaggar

KSS har ansvar för bommen och administrerar och underhåller systemet. KKF administrerar ett begränsat antal bomtaggar som kan lämnas ut till KKF-medlemmar. Bomtaggen är personlig och registreras med referensnummer på medlemmen i medlemssystemet.  Kvartalsvis skickar KKF en lista till KSS med vilka medlemmar som erhålligt bomtagg. Listan innehåller namn, födelsedatum, telefonnummer, mailadress, bomtaggsreferens och används endast för administrativa rutiner kopplat till nyckelsystemet. 

Under KKFs organiserade aktiviteter kommer bommen att vara öppen, både före och efter aktiviteten, så man behöver inte ha en tagg för delta i KKFs organiserade aktiviteter såsom träning, tävling och seglarskola.

Ansökningsförfarande

Ansökningsförfarandet för KKFs medlemmar administreras av våra nyckelansvariga. För att få en bomtagg, kontakta

  • Åke Jansson: akejansson06@gmail.com, 0706579598
Kostnad

Första bomtaggen kan hämtas ut kostnadsfritt. En extra bomtagg kostar 250 kr. Då antalet bomtaggar är begränsat delas upp till 2 taggar ut per medlem/familj.