Engagera dig i KKF

Att engagera sig i en förening är ofta väldigt utvecklande och socialt stimulerande. Man lär sig samarbeta med olika typer av människor i olika åldrar och finner ofta ett högre syfte med sin fritid. Många känner sig tillfredsställd med att man gör någonting för andra och inte bara för sig själv. Vill du hjälpa till med föreningsarbete på KKF? Vi har olika typer av ansvarsområden som passar även för den som inte kan ta så betungande ansvar eller som är nybörjare i föreningsverksamhet eller segling. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att engagera dig eller om du har frågor, styrelsen@kkfsegling.se.

 

Städsamordnare – Ulf Malmström

Instruktion för städansvarig finns här: Instruktion för städansvarig

Klubblokalen Kanikenäset – Martin Pluto

Ansvarar för klubblokalens skötsel och utveckling för att den nu och över tid ska vara en trevlig samlingsplats för föreningens medlemmar.

Torsholmsgruppen – Håkan Örtqvist, Gert Pluto, Erik Åberg, Karin Pettersson

Ansvarar för Torsholmens skötsel och utveckling för att den nu och över tid ska vara en trevlig samlingsplats för föreningens medlemmar.

Segelhallen – Tonny Nyrén

Samordna båtutag samt båtintag. Sommartid sopa av golvet i segelhallen vid behov. Hålla segelhallen i snyggt och fungerande skick. Samordnare för ALL aktivitet i segelhallen vintertid.

Motorbåtarna – Åke Jansson

Har till uppgift att hålla föreningens motorbåtar är i välfungerande skick. Ansvarar för allt material som rör dessa båtar samt inköp av nytt material. Skall se till att båtarna vinterkonserveras. Ansvarar och samordnar inköp av bensin till motorbåtarna.

Om något fattas eller någon av föreningens motorbåtar inte fungerar som de ska kontaktas berörd båtansvarig omgående.

C55-ansvarig - Ulf Malmberg, Gunnar Åberg

Ansvarig för föreningens C55or ser till att båtarna hålls i gott skick och anpassade efter verksamheten. Den huvudsakliga verksamheten är seglarskola och vardagssegling men båtarna ska även vara kappseglingsdugliga utan att större ingrepp görs.  Ansvaret kan vara en projektledande funktion där ansvarig förbereder och sammankallar arbetsgrupp.  

Om något fattas eller någon av föreningens segelbåtar inte fungerar som de ska kontaktas berörd båtansvarig omgående.

Optimistansvarig - Samuel Rudfeldt

Ansvarar för att föreningens optimister är i gott skick för ungdomsträningar och seglarskola. 

Laseransvarig - Eric Ramberg

Ansvarar för att föreningens laserjollar är i gott skick.

Brygg- och båtplatser– Ulf Malmberg, Åke Jansson

Har ansvar för att bryggorna är i dugligt skick samt att klubbens båtar är förtöjda som de skall. På detta sätt ”länsar” de sig själva. Håll även koll på bensincontainern och meddela bensinansvarig i god tid innan bensinen tar slut.

Hemsidan– Morgan Fredberg, Malin Pluto

Ansvarig för hemsidan sköter hemsidans funktion och ansvarar för dess innehåll.

Nycklar till föreningslokalen– Ulf Malmberg, Åke Jansson, Tonny Nyrén

Nyckelansvarig ansvarar för att administrera utlåning av nycklar till föreningslokalerna och godkänna eller avslå ansökningar om bomtagg.

Förvaringsskåp - Bo Skålén

Skåpansvarig administrerar uthyrningen av förvaringsskåp i skåphallen. Ansvaret inkluderar utlämning och återlämning av nycklar samt  att kassören tillhandahålls en uppdaterad lista av skåpinnehavare. 

Sociala medier - Vakant

Som ansvarig för sociala medier lägger du upp inlägg på KKFs Facebook och Instagram. Inläggen kan vara sådana som styrelsen skrivit eller sådana du gjort själv, ju fler desto bättre! Kontakta gärna medlemmar som gjort intressanta seglingsinlägg och fråga om de kan delas i KKFs kanaler. Arbetet är viktigt för att det är vårt ansikte utåt och en viktig marknadsföringskanal för våra träningar och seglarskola. Arbetet
utförs kontinuerligt under säsong med högre intensitet under våren. Arbetet är inte schemalagt utan kan utföras när det passar den ansvarige.

Eventansvarig - Vakant

Festfixare, socialt ansvarig, kalla det vad du vill!
Vi söker en person som ökar det sociala samkvämet i föreningen.

Marknadsföring - Vakant

Vi söker ansvarig för Marknadsföring. Arbetet kan ses som ett projekt som innebär att skapa eller delta i event av olika slag där vi som idrott och förening syns. Eventen planeras under vintern och hålls under våren. Projektarbetet avslutas med en utvärdering efter att eventen hållits. Arbetet sker på valfri tid inom projekttiden och innebär en del kontakt med andra medlemmar och med styrelsen.

 

Områdesansvarig skall i första hand planera och organisera de aktiviteter som ska genomföras inom sitt område. Det behövs hjälp för genomförandet och det förväntas vi alla i föreningen bistå med.