Båtuppställning på hamnplanen vintertid

För att få förvara båten på planen vintertid ska nedanstående krav uppfyllas samt att en ansökan ska göras till info@kkfsegling.se

Nedanstående krav måste uppfyllas för att båtar ska tillåtas förvaras på planen under vintern:

Om någon bryter mot dessa krav är de inte välkomna att ställa upp sin båt på planen.

  • Endast medlemmar får ha båtar uppställda på planen.
  • De uppställda båtarna ska ha flyttats från sin uppställningsplats och KKF i god tid INNAN båtuttaget.

Då antalen ”ansökningar” överstiger antalet uppställningsplatser gäller nedanstående prioriteringsordning.

De medlemmar med högst poäng har företräde till uppställningsplatserna.

  • Motorbåtsansvarig har en stående plats.
  •  2 poäng: Båten som ansökningen gäller för har erbjudits som funktionärsbåt nuvarande säsong.
  •  2 poäng/regatta: Medlemmen som äger båten har deltagit som funktionär nuvarande säsong (torsdagssegling räknas ej).
  •  2 poäng: Styrelsearbete
  •  1 poäng/ansvarsområde: Medlemmen som äger båten har ett ansvarsområde (definerat av denna länk).