Verkstad

Föreningens verkstad är öppen för medlemmarna och kan bokas vintertid för större arbeten. Under säsong får endast mindre arbeten på privata båtar utföras för att ge plats åt fler medlemmar att göra mindre lagningar under säsong och tillåta även större nödlagningar av föreningsbåtar.

Bokning

Allt arbete vintertid ska ske genom att skicka en bokningsförfrågan till bokning@kkfsegling.se.

Efteravslutat arbete skickas 3-4 bilder över arbetsbänken, golvet och förvaringsytorna till styrelsen@kkfsegling.se för godkännande av städning och överlämning.

Regler för användande

Ur säkerhetssynpunkt gäller följande:

  • Svetsning får ej utföras i verkstaden.
  • Kapning eller slipning av metall, med hjälp av vinkelkap eller liknande skall ske utomhus.
  • Vid konstruktions- eller lagningsarbeten där materialet utvecklar värme vid härdning är du skyldig att övervaka ditt arbete. Du får ej lämna lokalerna förrän du är säker på att ingen brandrisk föreligger. Överbliven plast, epoxi eller andra material som utvecklar värme skall ställas utomhus för härdning pga. brandrisken.
  • Alla elverktyg, maskiner, och dammsugare skall dras ur uttaget innan du lämnar verkstaden.
  • Extra värmekällor så som värmefläktar etc. får endast användas då du är närvarande i lokalen!

För allas trivsel och för att vi ska ha en välfungerande verkstad gäller följande:

  • Alla städar efter sitt avslutade arbete och anstränger sig för att upprätthålla god ordning även under pågående projekt.
  • All slipning med maskin ska utföras utomhus.
  • Verktyg skall hängas upp på verktygstavlan när du har arbetat klart för dagen. Häng hellre tillbaka ett verktyg för mycket än ett för lite!
  • Respektera den bokningslista som finns.
  • Stäng alltid dörrarna efter dig så värmen stannar inomhus.

Om något är trasigt, saknas eller du har förslag på en förbättring, kontakta styrelsen@kkfsegling.se.