Båtuppställning på hamnplanen sommartid

Föreningen är mångsidig och uppställningsplanen behöver ge plats för både föreningsägda båtar och privata båtar, för ungdomsverksamhet och vuxensegling, för tävling och seglarskola. Nedan bild visar hur styrelsen vill fördela ytan för att alla ska få plats samtidigt som det finns grönområde för riggning, gästplats för tävlande och seglarskolelekar.

Sällanseglare får uppställningsplats längst norr ut (till höger på bilden) så aktiva seglare får en plats närmare rampen.
Aktiv seglare seglar 1-2 gånger/vecka
Iblandseglare seglar 1-2 gånger/månad
Sällanseglare seglar ca 3 gånger/sommar

För att föreningen ska kunna hålla ordning på de uppställda båtarna och för att gräsklippning med mera ska vara möjligt måste följande regler följas:

  • Båtägaren ska vara medlem i föreningen,
  • Avgift för uteförvaring under säsong (U) ska betalas,
  • Båten ska stå på en lättrullad kärra,
  • Kärran som båten står på ska vara uppmärkt med båtägarens namn.