Regler och instruktioner

Nedanstående dokument har tagits fram i utvecklande syfte. De innehåller förhållningsregler och instruktioner som verkar för att vi alla i föreningen ska få en trevligare och bättre miljö. Vid dokumentens framtagande har många medlemmars åsikter inkluderats och det har gett upphov till dokument där många erfarenheter är inbakade. Dokumenten är klubbade i föreningens styrelse.

Våra regler, riktlinjer och instruktioner är följande:

Segling:

Ungdomsverksamhet: