Torsholmen

Bryggorna och stugan på Torsholmen är KKFs uthamn. Här har vi möjlighet att samlas för umgänge, läger eller tävling. Stugan är belägen på öns norra udde på Torsholmens största tomt.

KKF har en fast brygga med bojar för förtöjning av till exempel kölbåtar eller motorbåtar. Längre söderut ligger ett däck och en brygga för jollar och små motorbåtar.

Torsholmsgruppen är en viktig pusselbit för trivseln på vår del av ön. Torsholmsgruppen är den grupp som står för planerandet, utförandet och prioriteranadet av arbetsuppgifterna vid uthamnen. Budget och inriktning på arbetet bestäms av styrelsen medan övriga medlemmar hjälper till i utförandet av olika uppgifter som bidrar till underhållet och utvecklingen på Torsholmen. Du som medlem får gärna vara med och bidra i arbetet och lämna förslag till Torsholmsgruppen.