Båtplats

Båtuppställning på hamnplanen sommartid

Föreningen är mångsidig och uppställningsplanen behöver ge plats för både föreningsägda båtar och privata båtar, för ungdomsverksamhet och vuxensegling, för tävling och seglarskola. Nedan bild visar hur styrelsen vill fördela ytan för att alla ska få plats samtidigt som det finns grönområde för riggning, gästplats för tävlande och seglarskolelekar.

Sällanseglare får uppställningsplats längst norr ut (till höger på bilden) så aktiva seglare får en plats närmare rampen.
Aktiv seglare seglar 1-2 gånger/vecka
Iblandseglare seglar 1-2 gånger/månad
Sällanseglare seglar ca 3 gånger/sommar

För att föreningen ska kunna hålla ordning på de uppställda båtarna och för att gräsklippning med mera ska vara möjligt måste följande regler följas:

 • Båtägaren ska vara medlem i föreningen,
 • Avgift för uteförvaring under säsong (U) ska betalas,
 • Båten ska stå på en lättrullad kärra,
 • Kärran som båten står på ska vara uppmärkt med båtägarens namn.

Bryggplats

Föreningen har ett fåtal bryggplatser som hyrs ut på årsbasis. Regler och avgift för dessa kan läsas i styrdokumentet för uthyrning av bryggplats. Intresseanmälan görs till info@kkfsegling.se.


Båtuppställning på hamnplanen vintertid

För att få förvara båten på planen vintertid ska nedanstående krav uppfyllas samt att en ansökan ska göras till info@kkfsegling.se

Nedanstående krav måste uppfyllas för att båtar ska tillåtas förvaras på planen under vintern:

Om någon bryter mot dessa krav är de inte välkomna att ställa upp sin båt på planen.

 • Endast medlemmar får ha båtar uppställda på planen.
 • De uppställda båtarna ska ha flyttats från sin uppställningsplats och KKF i god tid INNAN båtuttaget.

Då antalen ”ansökningar” överstiger antalet uppställningsplatser gäller nedanstående prioriteringsordning.

De medlemmar med högst poäng har företräde till uppställningsplatserna.

 • Motorbåtsansvarig har en stående plats.
 •  2 poäng: Båten som ansökningen gäller för har erbjudits som funktionärsbåt nuvarande säsong.
 •  2 poäng/regatta: Medlemmen som äger båten har deltagit som funktionär nuvarande säsong (torsdagssegling räknas ej).
 •  2 poäng: Styrelsearbete
 •  1 poäng/ansvarsområde: Medlemmen som äger båten har ett ansvarsområde (definerat av denna länk).