Förvaringsskåp

Föreningen har ett stort antal förvaringsskåp som hyrs ut till medlemmar mot en skåpsavgift.

Kontakta skåpsansvarig om du är intresserad av att hyra ett skåp.
Bo Skålén
bo.skalen@gmail.com
070 56 82 992