Avgifter

Avgifter som inte betalas direkt på hemsidan faktureras vi epost-fakturor.

Medlemsavgift

Fakturering av medlemsavgiften sker i början av varje år via i första hand e-post. Ange OCR-nummer vid betalning.

Påminnelse skickas ut till de som inte betalat medlemsavgiften innan utsatt datum. Detta är ett tidskrävande arbete som vi vill begränsa. Så snälla betala era avgifter vid första avisering, och i tid!

Förvaringsavgifter och övriga avgifter

Fakturor delas ut vid ett flertal tillfällen under året. I samband med båtuttaget skickas fakturor ut för sommarförvaring samt skåpavgift. Seglarskola och träningar betalas via kontokort/swish direkt vid anmälan på hemsidan. Vid båtintaget skickas fakturor ut för vinterförvaringen.

Avgifter 2024

Våra avgifter uppdateras varje år enligt konsumentprisindex.

 • Medlemsavgift per år
  422 kr för juniorer, t.o.m. året man fyller 18år (JM)
  603 kr för seniorer (SM)
  843 kr för hela familjen (FM)
 • Skåpavgift per år (S)
  301 kr per skåp
  Lediga skåp finns att få
 • Uteförvaring under säsongen (U)
  384 kr per båt
 • Uteförvaring under vintern (UV)
  384 kr per båt
  663 kr per motorbåt
 • Inomhusförvaring under vintern (I)
  506 kr per båt

För optimistjollar är alla förvaringsavgifter halverade.

Föreningens fullständiga namn:
Karlstads Kappseglingsförening
Bankgiro:
5751-2691

SWISH: 1230230169
Organisationsnummer:
873200-1394