Ansvarsområden

Ansvariga

  • Städsamordnare – Torsten Jarnstam
  • Klubblokalen Kanikenäset – Martin Pluto
  • Torsholmsgruppen – Håkan Örtqvist, Gert Pluto, Erik Åberg, Karin Pettersson
  • Segelhallen – Fredrik Tegnhed
  • Verkstadsmästare – Fredrik Tegnhed
  • Motorbåtarna – Ulf Malmberg
  • Brygg- och båtplatser– Ulf Malmberg
  • Hemsidan– Magnus Einarsson
  • Medlemsmatrikel– Marianne Johansson
  • Nycklar till föreningslokalen– Ulf Bjuréus

Vid problem, kontakta styrelsen

Städansvarig:

Instruktion för städansvarig finns här: Instruktion för städansvarig

Ansvarig klubblokalen:

Ansvarar för klubblokalens skötsel och utveckling för att den nu och över tid ska vara en trevlig samlingsplats för föreningens medlemmar.

Torsholmsgruppen:

Ansvarar för Torsholmens skötsel och utveckling för att den nu och över tid ska vara en trevlig samlingsplats för föreningens medlemmar.

Ansvarig Segelhallen:

Samordna båtutag samt båtintag.

Sommartid sopa av golvet i segelhallen vid behov.

Hålla segelhallen i snyggt och fungerande skick.

Samordnare för ALL aktivitet i segelhallen vintertid.

Verkstadsmästare:

Ansvarig för bokning av verkstan vintertid.

Upprätthålla så god ordning som möjligt i verkstan under sommaren.

Vid behov påminna våra medlemmar om vad som står i reglerna för verkstan.

Samordna tömning av skräpbehållarna.

Motorbåtsansvarig:

Har till uppgift att hålla klubbens motorbåtar är i välfungerande skick.

Ansvarar för allt material som rör dessa båtar samt inköp av nytt material.

Skall se till att båtarna vinterkonserveras.

Ansvarar och samordnar inköp av bensin till motorbåtarna.

Brygg och båtplatsansvarig under sommaren:

Har ansvar för att bryggorna är i dugligt skick samt att klubbens båtar är förtöjda som de skall. På detta sätt ”länsar” de sig själva.

Håll även koll på bensincontainern och meddela bensinansvarig i god tid innan bensinen tar slut.

Om något fattas eller någon av föreningens motorbåtar inte fungerar som de ska kontakta båtansvarig.

Ansvarig Hemsidan:

Ansvarig för hemsidan sköter hemsidans funktion och ansvarar för dess innehåll.

Ansvarig Medlemsmatrikel:

Ansvarig för medlemsmatrikeln lägger till och tar bort medlemmar ur medlemsregistret. Arbetet sker framförallt i samband med utskick av medlemsavgifter och när seglarskoledeltagare ska registreras som medlemmar.

Nyckelansvarig:

Nyckelansvarig ansvarar för att administrera utlåning av nycklar till föreningslokalerna och godkänna eller avslå ansökningar om bomtagg.

Allmänt:

Den som skall samordna aktiviteterna inom ett ansvarsområde väljs i samband med Höstmöte och Årsmöte eller annat tillfälle. Det är ett förtroendeuppdrag. Föreningen anförtror respektive ansvarig att sköta sitt ansvarsområde efter bästa omdöme och förlitar sig på att det sköts på ett bra sätt. Om den ansvarige av någon anledning inte kan fullgöra sitt åtagande så är det viktigt att ordna med en ersättare och omgående meddela styrelsen.

Områdesansvarig skall i första hand planera och organisera de aktiviteter som ska genomföras inom sitt område. Det behövs hjälp för genomförandet och det förväntas vi alla i föreningen bistå med.