Förhållningsregler vid seglingsarrangemang

Förhållningsregler för att anordna seglingsarrangemang på KKF:

  • Förfrågan till om anordnande av arrangemang ska komma in till styrelsen inom rimlig tid innan arrangemanget ska äga rum. Bokningen läggs sedan upp i kalendern.
  • Inför varje arrangemang ska den ansvarige för uppställningsplatserna på planen konsulteras. Detta för att eventuella kärror mm. inte ska bli ett hinder för övriga medlemmar.
  • I de fall arrangemanget inte riktar sig till ungdomar och delar av arrangemangets deltagare ej är medlemmar i KKF ska en avgift betalas till föreningen. Avgiften ska täcka driftskostnaderna och inkluderar en liten hyra. Vid användning av omklädningsrum mm. är minimiavgiften satt till 20 kr/person och dag.
  • Vid användande av föreningens motorbåtar ska bensinkostnaderna täckas.
  • Föreningens bojar, sänken mm. får gärna användas. Motkravet är att ”materialboden” städas upp efter avslutat arrangemang.
  • Städning av lokalerna ska alltid ske innan annan aktivitet börjar, som senast dagen efter avslutat arrangemang. Städningen ska utföras enligt nedanstående punkter.
  • Klubbrum, kök, toaletter, skåphall, samt omklädningsrum (inklusive bastu) skall städas.
  • Avfuktaren i torkrummet skall tömmas.
  • Papperskorgar skall tömmas.
  • I de fall segelhallen används för att torka segel ska dessa tas omhand direkt efter att de har torkat.