KKFare prisades på Seglarförbundets seglarträff

  • 24 nov 2022

image: KKFare prisades på Seglarförbundets seglarträff

Torsten Jarnstam fick under seglarförbundets årliga seglarträff utmärkelsen årets ideella ledare med motiveringen nedan. Vi kan inte annat än att hålla med och är mycket glada över Torstens engagemang, både för Finnjolleförbundet och i KKF. Vi gratulerar Torsten till utmärkelsen och hoppas på fortsatt driv och glädjespridande framöver!

 

Årets ideella ledare – Torsten Jarnstam
Torsten Jarnstam har under många år varit en drivande och sammanhållande kraft i Svenska Finnjolle Förbundet – både under perioden som OS-klass och under övergången till en ”vanlig” internationell klass. Torsten, som är sinnebilden av en ideell ledare, har verkat både nationellt och internationellt. Han är en drivande person som aldrig framhäver sig själv utan helst hjälper andra och verkar för klassens bästa, både bland elit och motionär. Torsten är en uppskattad vän till många seglare över hela världen och hans stora kontaktnät har varit en stor tillgång för Finnjolleförbundet.

https://www.svensksegling.se/Nyheter/Startsidesnyheter/2022Q4/tvanyautmarkelserpaaretsseglartraff/