Arbetsdag öppning av Torsholmen 14/5

  • 9 maj 2023

Välkommen på arbetsdag för öppnande av Torsholmen inför sommarsäsongen.
Samling på KKF 10.00 14/5 för gemensam utfärd med motorbåt till Torsholmen.
Vi beräknar vara tillbaka på Kanikenäset ca 15.00.

Planerade jobb under dagen är:
- Installation av vattenpump och varmvattenberedare
- Utläggning av bojar
- Ta brädor till Torsholmen för sommarens projekt 
- Ta ut Torsholmsfärjan
- Städning

KKF bjuder på korv och fika!